Winkelwagen
De winkelwagen is leeg

Future Leaders Programme in samenwerking met The Resource Alliance en Oxford University

Deze Masterclass is bedoeld voor midden en hoger management in de fondsenwervende sector. Een vooropleiding op Hbo-niveau of Beroepsopleiding Fondsenwerving B van de IF-Academy is derhalve vereist. Deze opleiding is bedoeld om uw ontwikkeling als (toekomstig) leidinggevende te ondersteunen en u te helpen om nieuwe wegen te creëren op uw loopbaanpad in de fondsenwervende sector.

 

Tijdens deze postacademische managementcursus zal de focus liggen op mentoring, peer learning, het op maat werken aan uw capaciteiten en het delen van kennis. U gaat met vakgenoten uit heel Europa intensief aan de slag, hetgeen een verrijking is van uw kennis en vaardigheden, zowel op persoonlijk als op zakelijk vlak.De gemiddelde studieduur in uren is ongeveer 300 uur.

 

Kijk bij startdata voor de eerstvolgende mogelijkheid om deel te nemen.
Download hier de printbare PDF-versie met informatie over de opleiding of meld u direct aan.

 

 

 

Leergang Nalatenschappen

Het werven van nalatenschappen biedt ongekende mogelijkheden. De huidige demografische veranderingen (vergrijzing) en de toenemende wens om “bij leven” iets na te laten zorgen voor een grotere kans op inkomsten uit deze wervingsbron. Om aan de toenemende vraag naar specifieke en multidisciplinaire kennis op dit vakonderdeel te voldoen gaat in 2014 alweer de 5e jaargang van deze succesvolle en populaire opleiding van start, met als hoofdocent Arjen van Ketel.

Projectbeoordelaars van vermogensfondsen

Deze cursus is ontwikkeld voor projectadviseurs/-beoordelaars bij vermogensfondsen die een volgende stap willen maken in hun loopbaan naar een professionele beoordeling van projectvoorstellen. Na afloop beschik je over een gereedschapskist die je in staat stelt om in je werk accenten te leggen waar die het meest nodig zijn.

Er is een verschuiving gaande van publiek naar privaat geld. De (lokale) overheden sturen aan op meer samenwerking op dat gebied.Als aanvraagbeoordelaar voor een vermogensfonds vertegenwoordig je een organisatie met geld. Wat heeft dat voor gevolg voor de manier waarop je wordt benaderd? Hoe gedragen aanvragers zich? Is dat anders dan voorheen? Hoe anticipeer je daarop? Hoe beïnvloed je de dynamiek tussen aanvrager en vermogensfonds? Ook kijken we naar wat de landelijke politieke ontwikkelingen zijn en wat dat voor gevolgen heeft voor het beoordelingsbeleid.

Kijk bij startdata voor de eerstvolgende mogelijkheid om deel te nemen.

Download hier de PDF-versie met informatie over de opleiding.