Winkelwagen
De winkelwagen is leeg
Laatste nieuws
  • nieuws

    Nieuwjaarsborrel Op vrijdagmiddag 15 januari 2016 organiseert de IF-Academy  in samenwerking met de VFW...

    Lees meer...

EFA & CRKBO Certificering

EFA gecertificeerd 

In januari 2011 ontving de IF-Academy zekerheid omtrent de Europese certificering van de opleiding tot Fondsenwerver B (op gevorderd niveau) en de daaraan voorafgaande opleiding Fondsenwerving A. De erkenning werd gegeven door de European Fundraising Association (EFA). Het Europese instituut op het gebied van Fondsenwerving. 

 

EFA logo

 

Directeur Peter Helmer: “Wij zijn erg blij met de internationale erkenning van de opleidingen. Dit zijn de enige officiële opleidingen tot Fondsenwerver volgens de door de branche opgestelde criteria. Na de eerdere CRKBO erkenning als officiële opleiding volgens de criteria van het Ministerie nu ook internationaal erkend. Dit is een enorme opsteker voor de studenten, wiens opleiding en diploma nu ook internationaal gegarandeerde waarde heeft gekregen”.

 

Sinds de formele afsplitsing van het ISF(nu IF) maakt de Academy een gestage groei door. Als je iets wil in de Fondsenwerving kun je daarvoor de degelijke opleidingen volgen op A en B niveau. De laatste jaren groeit het aantal alumni van de A en de B opleidingen. Immers niet alleen de verbetering van de kennis van de deelnemer maar ook de zekerheid voor de werkgevers in de branche is gediend met een gedegen opleiding en erkende diploma’s.

 

Alhoewel er zich dagelijks cursisten aanmelden, is er nog beperkt plaats voor enkele deelnemers die in maart met de Beroepsopleiding A, of in september met de Beroepsopleiding B willen starten. Verder levert de Academy diverse workshops en masterclasses. Zoals de module op C niveau “Merkenbouw” die in maart van start gaat voor de gevorderde Fondsenwerver, leden van managementteam of bestuursleden.

 

 crkbo

 

CRKBO gecertificeerd

In het kader van de nieuwe wettelijke regeling die op 1 juli 2010 van kracht is geworden, geldt dat alle -niet door de overheid gesubsidieerde- aanbieders van opleidingen zich dienen te laten registreren in het Centraal Register Korte Beroepsopleidingen (CRKBO).

Bij het instituut- lees de juridische entiteit- , wordt een audit afgenomen vervolgens wordt het gehele instituut geregistreerd en niet iedere opleiding apart. Dit houdt in dat alle opleidingen die door een geregistreerd instituut worden aangeboden, automatisch vallen onder de nieuwe regeling.

Om opgenomen te worden in het CRKBO zal het instituut een positieve uitslag moeten verwerven van de audit die uitgevoerd wordt door het CPION.

Veel vragen gaan over het juist en accuraat administreren van gegevens. Dit betreft de gegevens van zowel de cursisten, de docenten, de facturatie, als de wervingsmiddelen etc. Andere vragen gaan over het vakinhoudelijke en didactische gedeelte van de opleidingen.

De cursisten krijgen een beschrijving van de inhoud van de opleiding met het aantal uren studiebelasting, of ze al dan niet geëxamineerd worden en zo ja, welke eindcriteria er dan gelden etc.

Van de docenten waar het onderwijsinstituut mee samenwerkt, moet kunnen aangetoond worden dat diegene capabel is zowel didactisch, als vakinhoudelijk voor de hetgeen waar hij/zij voor wordt ingehuurd. Bevoegd is vanzelfsprekend een ieder die een lesbevoegdheid kan overleggen, maar ook diegene die zich heeft laten registreren bij het docentengedeelte van het CRKBO.