Winkelwagen
De winkelwagen is leeg
Laatste nieuws
  • nieuws

    Nieuwjaarsborrel Op vrijdagmiddag 15 januari 2016 organiseert de IF-Academy  in samenwerking met de VFW...

    Lees meer...

Register Erkende Fondsenwervers

Waarom het Register Erkende Fondsenwervers (REF ®)?

 

Binnen de partijen in de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie leeft al langer de wens om er voor te zorgen dat de fondsenwerving professioneel wordt uitgevoerd. Voor de werving zijn een aantal algemeen aanvaarde criteria afgesproken in gedragscodes. Voor de Wervers zijn er de beroepsprofielen.

 

In het verleden zijn door het NGF de beroepsprofielen opgesteld voor de fondsenwervers, vanuit de overtuiging dat een goede fondsenwerver op de verschillende niveaus  aan een aantal criteria zou moeten voldoen. De opleidingen van de Academy zijn gemodelleerd naar deze beroepsprofielen. Deze beroepsopleidingen leiden derhalve op tot dat wat de branche zelf wenselijk vindt en naar de door de branchegenoten zelf opgestelde kwaliteitscriteria.

 

Het register is opgezet om ook openbaar en transparant te maken wie er feitelijk getoetst is op de door de branche gewenste vakkennis en vaardigheden. Als zodanig is het Register het sluitsteen voor de wens van professionele fondsenwerving

 

In de toekomst zou het wellicht ook mogelijk worden om autodidacten te toetsen via een online test oid. Daarvan zijn in het buitenland al enige voorbeelden te vinden. Het maken en of vertalen van dergelijke toetsingsmodule vergt zodanige investeringen dat er nog wel enige tijd over heen gaat voordat dit kan worden geïmplementeerd.

 

Via de link www.registerfondsenwervers.nl komt u bij het Register Erkende Fondsenwervers (REF ®). In dit register staan de namen van professionele, gediplomeerde fondsenwervers die allemaal een gedegen opleiding hebben genoten en reeds de broodnodige werkervaring bezitten.

Ziet u achter een naam BFA staan, dan betreft het een junior fondsenwerver. Zoekt u echter een senior fondsenwerver, kijk dan bij namen waar BFB achter staat.